Verduurzamen bedrijventerreinen gemeente Schagen

ingevoerd op 11-06-2019

Alle bedrijven krijgen te maken met de energietransitie. Dit betekent dat u als bedrijf op een andere manier met uw energie- en warmtehuishouding om zal moeten gaan. U kunt daarbij denken aan allerlei verschillende maatregelen zoals:

• Isoleren • Energiehandelsplatform
• Besparen (bijv. LED verlichting) • Warmtepompen
• Zelf energie opwekken (bijv. zonnepanelen) • Warmtenet enz.

Per 1 juli 2019 zijn een aantal van u verplicht de overheid te informeren over welke maatregelen u tot nu toe heeft genomen en welke maatregelen u nog gaat treffen op het gebied van energiebesparing. Om te bepalen of u aan die verplichting moet voldoen, wat dit voor u betekent (groot of klein en nu of op termijn) en welke maatregelen voor uw bedrijf het beste zijn is tijd, kennis, ervaring en geld nodig. Elk bedrijf kan dit voor zichzelf uitzoeken, maar u kunt het ook samen (collectief) doen. Dit bespaart u veel tijd en kosten. In de bijeenkomst wordt u verteld wat de  ervaringen hiermee zijn en aan welke mogelijkheden en oplossingen u kunt denken.

Namens Ondernemers Federatie Schagen, Industrie- en Bedrijvengroep Schagen,
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en gemeente Schagen nodigen wij alle ondernemers in Gemeente Schagen van harte uit!

Uitnodiging_Ondernemersavond verduurzamen bedrijventerreinen_gemeente Schagen (002).pdf - Adobe Acrobat Pro DC Uitnodiging_Ondernemersavond verduurzamen bedrijventerreinen_gemeente Schagen (002).pdf - Adobe Acrobat Pro DC